Home

logo_proscherpenzeel

PRO Scherpenzeel is de enige progressieve partij in Scherpenzeel. We zijn tot stand gekomen uit een samenwerkingsverband tussen lokale afdelingen van D66, PvdA en GroenLinks. PRO Scherpenzeel bepaalt haar visie vanuit Sociaal Liberale en Duurzame uitgangspunten.

Actueel

Tiesing in raad, Van de Weert in commissie

Annet van Riel heeft Scherpenzeel ingeruild voor Amersfoort. Daarmee is haar raadszetel vrij gekomen. Robert Tiesing neemt haar plaats in. Aline van de Weert – van Dijk is nieuw commissielid.

Annet van Riel verkozen tot lijsttrekker PRO Scherpenzeel

Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van PRO Scherpenzeel is de huidige fractievoorzitter Annet van Riel verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Lees hier verder.

Willem Schuur stopt als raadslid

PRO-voorman Willem Schuur gaat de Scherpenzeelse politiek verlaten. Schuur gaat zijn raadslidmaatschap opzeggen, omdat hij gaat verhuizen naar buurgemeente Renswoude. Annet van Riel zal zijn opvolgster zijn. Lees hier verder…

Stukken van de lobbyist

De stukken van de lobbyist zijn eindelijk openbaar gemaakt. Dit is dankzij de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) aan de gemeente gevraagd.

Wij trekken duidelijk uit deze stukken de conclusie dat de oprichting van Zelfstandig Scherpenzeel wel heel kort ligt na de opmerking van de lobbyist dat een burgerinitiatief goed uit zou komen, en wie daar in zouden moeten zitten. 

Lees de verschillende stukken en trek zelf uw conclusie…

Brieven aan de minister en GS

De fracties van Christen Unie, CDA en PRO Scherpenzeel hebben brieven verstuurd naar minister Ollongren en Gedeputeerde Staten, waarin zij hun zorgen uiten over de manier waarop het huidige college van Scherpenzeel omgaat met de aanwijzingen van de minister. Lees hier het volledige verhaal en de brieven.

Kadernota

Voor ons ligt de kadernota het belangrijkste document voor een zittend college. Wat gaan we doen en waar betalen we dat van. Dit jaar is de kadernota nog belangrijker dan ooit omdat deze kadernota gezien wordt als bewijsdocument voor een zelfstandig Scherpenzeel.
We gaan met deze kadernota niet instemmen. Dan weet u dat vast….
Maar graag zou ik mijn bijdrage willen beginnen met een beschouwing over de wijze waarop een raad volgens mijn opinie hoort te functioneren. En de besluitvorming over het dossier zelfstandigheid ook had kunnen gaan. Lees hier de gehele speech van ons raadslid Willem Stuur.

Duidelijke video over zelfstandigheid Scherpenzeel

Een klip en klare video, met de standpunten van CDA Scherpenzeel, Christenunie Scherpenzeel en Pro Scherpenzeel uit de mond van hun respectievelijke fractievoorzitters Peter Klaassen, Marieke Vd Beek Lindhout en Willem Schuur. Delen wordt op prijs gesteld!

Posted by Pro Scherpenzeel on Friday, June 19, 2020

Moddergooien

Als raadslid ben ik mij ten volle bewust van de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt: het vertegenwoordigen van het progressief gedachtengoed en het zo volledig mogelijk informeren van u als inwoners. Hier leest u meer…

Herindeling: de feiten op een rij

PRO Scherpenzeel wil in deze tijd, waarin de keuze tussen zelfstandigheid en herindeling aanstaande is, u meenemen in het proces de afgelopen jaren en de feiten voor u op een rij zetten. Het hele artikel leest u hier

Brief aan Provinciale Staten

PRO Scherpenzeel heeft, samen met Christen Unie en CDA, een brandbrief gestuurd aan de leden van Provinciale Staten. Dit als een reactie op de brief die het college van Gemeentebelangen Scherpenzeel en de SGP eerder stuurden. Deze zoveelste ‘rare sprong’ van de richtinggevende ‘kat in het nauw’ aan het roer van de gemeente, doet wederom stof opwaaien en houdt de gemoederen wederom bezig.

De hele brief kunt u hier lezen.

Persbericht

Ongeveer een jaar geleden hebben we samen met alle inwoners van Scherpenzeel een toekomstvisie opgesteld. Hierin hebben we beschreven hoe ons dorp er in 2030 uit moet zien. Tijdens het tot stand komen van deze visie is, niet voor de eerste keer, geconstateerd dat we in Scherpenzeel een flinke onderbezetting hebben op het gemeentehuis. Lees hier verder

Toekomst Scherpenzeel

Het is zover. Het woord “herindeling” is gevallen. De fractie van PRO Scherpenzeel snapt dat dit veel emotie en discussie oplevert. De raadsvergadering gisterenavond (26 juni 2019 red) in de Breehoek, leverde echter meer op dan dat en dat betreuren wij. Lees hier verder.