Home

logo_proscherpenzeel

PRO Scherpenzeel is een frisse, progressieve partij, tot stand gekomen uit een samenwerkingsverband tussen lokale afdelingen van D66, PvdA en GroenLinks. Pro Scherpenzeel bepaalt haar visie vanuit Sociaal Liberale en Milieuvriendelijke uitgangspunten.

Actueel

Brief aan Provinciale Staten

PRO Scherpenzeel heeft, samen met Christen Unie en CDA, een brandbrief gestuurd aan de leden van Provinciale Staten. Dit als een reactie op de brief die het college van Gemeentebelangen Scherpenzeel en de SGP eerder stuurden. Deze zoveelste ‘rare sprong’ van de richtinggevende ‘kat in het nauw’ aan het roer van de gemeente, doet wederom stof opwaaien en houdt de gemoederen wederom bezig.

De hele brief kunt u hier lezen.

Persbericht

Ongeveer een jaar geleden hebben we samen met alle inwoners van Scherpenzeel een toekomstvisie opgesteld. Hierin hebben we beschreven hoe ons dorp er in 2030 uit moet zien. Tijdens het tot stand komen van deze visie is, niet voor de eerste keer, geconstateerd dat we in Scherpenzeel een flinke onderbezetting hebben op het gemeentehuis. Lees hier verder

Thierry Baudet op een duurzaamheidsbeurs? Dat is als de paus die gaat trouwen.

Natuurlijk heeft de fractie van PRO Scherpenzeel overwogen om per vraag een antwoord te geven. Maar uiteindelijk gaat het er om waarom wij als PRO fractieleden allemaal de politiek zijn ingegaan. Om mensen het eerlijke verhaal te vertellen en wel op basis van ons progressief gedachtengoed. Daarom ons antwoord in een betoog. Lees hier verder.

Op het moment van schrijven ben ik ziek. Niets bijzonders, gewoon een zomergriepje, maar genoeg om je even twee dagen aan je huis en bed gekluisterd te houden. Ons klimaat is ook ziek. Bepaald geen zomergriepje maar zware koortsstuipen en met een slecht vooruitzicht. Als er geen behandeling komt, gaat zij dood. En wij dus ook. Lees hier verder

Toekomst Scherpenzeel

Het is zover. Het woord “herindeling” is gevallen. De fractie van PRO Scherpenzeel snapt dat dit veel emotie en discussie oplevert. De raadsvergadering gisterenavond (26 juni 2019 red) in de Breehoek, leverde echter meer op dan dat en dat betreuren wij. Lees hier verder.