1 – Willem Schuur

Vorig zomer werd ik door de ledenvergadering van PRO Scherpenzeel verkozen tot fractieleider. Hier volgt een korte kennismaking met mij als lijsttrekker van PRO Scherpenzeel!

Waar liggen je wortels?
Willem Schuur: ,,Ik kom uit Ermelo. Toen ik mijn vrouw ontmoette, hebben we eerst gehuurd in Ede. Daarna zijn we op zoek gegegaan naar een koopwoning en hebben getwijfeld over Rhenen of Scherpenzeel. Toen kwam in Scherpenzeel de eerste woning vrij en de rest is geschiedenis. Dat was in 1993, alweer een tijdje geleden.Nu ben ik trots vader van twee dochters die nu zelfstandig hun weg vinden in de maatschappij”

Waar komt de interesse voor politiek vandaan?
,,We discussieerden thuis vaak over maatschappelijke onderwerpen. Met vader zat in de ICTO en mijn moeder meer in de IKV hoek. We discussieerden na het eten soms wel een uur lang. We hadden een prikbord in huis en iedereen prikte daar zijn eigen stukje op waarmee hij zijn punt wilde maken. Dat heeft mij wel gevormd. Dan heb ik nu met mijn dochters ook. We praten over dat wat er speelt in het dorp. Ik vind dat belangrijk om te doen.”

Hoe kijk je naar lokale politiek?
We zijn een dorp met een christelijke signatuur. Ik zeg wel eens: ,,We zijn een dorp met christenen, maar geen christelijk dorp.” Daar bedoel ik mee dat er ook mensen zijn die niet christen zijn en ook zij moeten een plaats krijgen. Dat is voor mij principieel. Ik ben zelf kerkelijk meelevend, maar desalniettemin vind ik dat belangrijk. We zijn op de goede weg, we zien dat er wat meer evenementen plaatsvinden. Maar er zouden meer activiteiten op zondag in de Breehoek kunnen worden georganiseerd. Ik wel wel eens: ,,Je kunt een goede meerderheid zijn als je een plek geeft aan de minderheid.” Ik kom dan aan het principe scheiding van kerk en staat. Zoals gezegd ben ik kerkelijk meelevend, ik onderschrijf de basisbeginselen daarvan en het is ook een kompas voor mij. Maar het punt is dat wanneer specifieke normen en waarden gelieerd zijn aan het geloof, vind ik dat ik ze niet via de politiek mag opdringen aan een andere groep mensen. Als ik de zondagsrust belangrijk vind, mag ik dat niet opleggen aan een groepering in de gemeente, om maar iets te noemen.”

Heb je politieke principes?
,,Ik kom uit een bouwvakkers gezin. Na de middelbare school ging ik altijd met mijn vader werken. Ik heb gezien hoe hard je soms moet werken om je boterham te verdienen. Ik heb mensen in pakken gezien die over de nog natte betonvloer van mijn vader liepen en zeiden: ,,Praat een eind heen!” Mijn vader zei altijd tegen mij: ,,Willem, als je het gemakkelijk kunt verdienen dan moet je het doen. Dus ga alsjeblieft leren.” Ik zeg niet dat het makkelijker is, want je hebt meer stress en dat soort zaken. Maar lichamelijk is dat absoluut het geval. Ik heb daardoor altijd oog voor de kwetsbaren in de samenleving gehad. Dat uit zich niet alleen in de plaatselijke politiek, maar ook bijvoorbeeld bij Amnesty International. Ik probeer zo een druppeltje te genereren op de o zo bekende gloeiende plaat. Laat niet onverlet dat ik wel geloof in de eigen verantwoordelijkheid. In Nederland leven we in een fantastisch land, waar je enigszins sturing hebt op daar waar je terecht komt en hoe je leven eruit ziet. Tenminste als je niet met psychische of lichamelijke beperkingen te kampen hebt. Ik vind dat je mensen moet wijzen op deze verantwoordelijkheid. Dat onderscheid ons van Gemeente Belangen, die burgers vaak als slachtoffer ziet van het optreden van de gemeente. Pas als mensen kwetsbaar zijn en dan slachtoffer worden, moeten we er vol voor gaan.”

Hoe kijk jij naar het Scherpenzeel als dorp?
,,Ik denk dat sport en geloof de twee grote bindende sociale componenten zijn in het dorp.”

En vrijwilligerswerk?
,,Ja, dat ook, inderdaad. Het geloof is een sociaal kader en daarom belangrijk. Door de decentralisatie van de zorg zijn we niet in de problemen gekomen, omdat we door de kerk een sociaal vangnet hebben. Dat geloof ik echt. De sport is belangrijk, omdat het mensen van allerlei gezindten verenigt. Je krijgt contact met mensen die anders in hun eigen kokertje blijven zitten. We willen er zijn voor elke sport en zo willen we ook in de politiek staan.”

Jullie willen sociaal, groen en gelijkwaardig zijn. Wat wil dat zeggen “gelijkwaardig”?
,,Gelijkwaardig wil zeggen dat je als christen en niet-christen je thuis moet voelen. Daarnaast wil het zeggen dat iedereen toegang moet hebben tot de voorzieningen in ons dorp.”

Voelen mensen die niet christen zijn zich buitengesloten volgens jou in de gemeente Scherpenzeel?
,,Het gaat bijvoorbeeld over de openstellingen van winkels. Je zou je af kunnen vragen hoeveel klandizie je zou hebben op zondag, maar in principe zou openstelling van winkels op zondag moeten kunnen. Een snackbar en een paar restaurants zijn al open en op zondagmiddag kun je naar het zwembad. Gelijkwaardig wil ook zeggen dat iedereen evenveel kansen heeft op de woonmarkt. De laatste jaren was de sociale woningbouw een beetje het ondergeschoven kindje. Als je bijvoorbeeld in de noodlottige situatie van een scheiding terecht kwam, moest je lang op een woning moest wachten of zelfs verhuizen. Gelijkwaardigheid wil ook zeggen dat er een goede verdeling is in de sociale huurmarkt tussen statushouders en de rest van de huurders.Daarnaast kan de ruimtelijk ordeningsprocedure voor een christelijke voorziening niet anders zijn dan voor een niet christelijke ontwikkeling denk hierbij aan de kerk op de Puimenweg en de afgeblazen zorglocatie aan de Burgemeester Roellaan”

Waarom heb je voor deze partij gekozen?
,,Ik heb landelijk altijd PvdA gestemd. Ik stond al in de jaren tachtig te demonstreren tegen kernwapens en als tiener deed ik al mee aan schrijfacties van Amnesty International. Ik neem het op voor de zwakkeren. Ik noemde al het voorbeeld van mijn vader tegenover de mannen in zwarte pakken. Mijn vader was op zijn 57ste volledig versleten en daardoor arbeidsongeschikt geraakt. Hij had wel wat pensioen opgebouwd, maar kwam wel in een andere situatie terecht. Ik heb toen wel gezien dat het niet voor iedereen gelijk is. Maar ik besef ook dat ik in een soort bubbel leef op dit moment. Er zijn veel mensen In Nederland, waaronder ik, waarmee het heel goed gaat. Ze zijn hoogopgeleid, hebben een goede baan en gaan meerdere keren op vakantie. Dat heeft zich gewraakt in de politiek, want de tweedeling is er wel degelijk. Het is van belang om de groepen die het minder hebben ook te bereiken. In ons dorp betekent het dat we bijvoorbeeld de statushouders een eerlijke kans moeten bieden om hier een toekomst op te bouwen.”

Heb je een groot rechtvaardigheidsgevoel?
,,Ik ben beëdigd rentmeester en zit onder een tuchtraad. Ik word elke dag getoetst of ik iets doe dat strijdig is met de regelgeving. In het Waterschap wil ik iedereen op dezelfde manier behandelen. Het kan niet zijn dat degene met de grote mond meer krijgt dan degene die met mij rustig onderhandeld heeft. Je behandelt mensen gelijk op basis van wet- en regelgeving. Rechtsgelijkheid is de basis van alles wat betrekking heeft op het ambtenaar zijn, maar het geldt evenzeer voor de politiek. Ook al is de lokale politiek pragmatisch, je moet in de lokale politiek altijd kunnen uitleggen waarom een bepaalde deal gesloten is. In de politiek kijk ik verder heel sterk naar het algemeen belang, naar dat wat ons allemaal ten goede komt, zoals bijvoorbeeld het zwembad. Nogmaals, dat zit bij mij diep.”

Je bent kerkelijk betrokken bij ‘De Achthoek’ en zei dat dat invloed heeft op de wijze waarop je sociaal actief bent. Op welke wijze gaan het gedachtegoed van de PvdA, Groenlinks en D66 en geloof samen?
,,Het omzien naar elkaar is voor mij het belangrijkste. Ik geloof dat iedereen gelijk is en dat je het samen moet doen. Het heeft ook te maken met het feit dat we maar één aarde hebben en ik ook inzie dat het niet goed gaat. Ik zit elke dag dichtbij de natuur. Boeren zeggen tegen mij dat het weer steeds meer onbestendig is geworden. Het is ongekend. De kerk heeft een voortrekkersrol gehad in het wijzen op de zorg voor onze aarde. We hebben een verantwoordelijkheid, ook naar het nageslacht. In de kerk ben ik in het verleden veel bezig geweest met ontwikkelingssamenwerking en acties van ICTO en IKV. En, voor de toekomst staat een knotwilg-snoei-groep nog op het wensenlijstje.”