Verslag raadsvergadering 19 en 21 december 2017

Van ambtsgebed, via integriteit en kunstgras en afvalscheiding, naar integraal plan en Breehoek subsidie.
De decembervergadering van de Scherpenzeelse raad heeft zoveel agendapunten dat besloten is om zowel op 19 als 21 december te vergaderen.

De 19e was de eerste vergadering die werd voorgezeten door waarnemend burgemeester Corry Van Rhee. Bij de opening liet ze het voorlezen van het ambtsgebed over aan SGP-voorman Johan Mulder.

Prima natuurlijk, maar het toont volgens PRO Scherpenzeel eens te meer aan dat het openen met een ambtsgebed andersdenkenden ernstig te kort doet. Ambtsgebed gewoon afschaffen geeft duidelijker weer dat de gemeenteraad vergadert voor alle inwoners en niet alleen voor christenen.

Vervolgens stond het onderzoek over integriteit van 2 CDA raadsleden ter discussie. Hoewel het rapport aantoonde dat het gedrag van Slappendel en Van Kampen inzake het kopen middels een CPO van gemeentegrond de grens van integriteit niet overschreed, was het “Wel een beetje dom” aldus ons raadslid Ad van Es. Slappendel en GBS voorman Henk Brons vlogen elkaar weer aardig in de haren.

Voor PRO Scherpenzeel was het rapport aanleiding om te pleiten voor een heisessie met de nieuwe raad, managementteam en het (naar we hopen) nieuwe college, over de basis van onderlinge communicatie en gezond wantrouwen.

Op de agenda stond verder het extra kunstgrasveld voor v.v. Valleivogels. Nadat Willem Schuur namens PRO Scherpenzeel in de opinieronde de wethouder al scherp had bevraagd over de onvoldoende transparante financiële onderbouwing, is het ook bij de raadsvergadering wethouder Tonnis van Dijk (Christen Unie) niet gelukt uit te leggen hoe dat nu precies zat. PRO Scherpenzeel wilde daar, net als alle andere partijen (m.u.v. de SGP) v.v. Valleivogels niet de dupe van laten worden. Als PRO Scherpenzeel zullen we deze precedentwerking naar alle overige sport, kunst en cultuur in ons dorp nauwlettend in de gaten houden!

Nadat in 2016 dit college van SGP, CDA en CU de o.z.b. al hadden verhoogd met een schandalige 16%, bleef dit jaar de verhoging van alle belastingen beperkt tot de inflatiecorrectie van 1,4%.
Als laatste stond de invoering van DIFTAR op de agenda, het verder stimuleren van afvalscheiding. PRO Scherpenzeel is daar groot voorstander van, echter niet d.m.v. een slechte, te late en onvolledige voorlichting aan onze inwoners. Eerst goede voorlichting en voldoende draagvlak. Kortom, de meerderheid stemde in (m.u.v. SGP en CU) met afkeuring. College doe je huiswerk maar over.

21 december vergaderden we verder. Het integraal plan van de Scherpenzeelse ondernemers stond op de agenda. Het college had een memo geschreven niet over dit plan te willen praten, alleen over de mogelijke uitbreiding van een gigantisch distributiecentrum tussen Valleikanaal en Stationsweg voor Modiform. Op aandringen van PRO, SGP en GBS kwam het alsnog op de agenda. Een tweetal amendementen (van deze drie partijen) om o.a. € 50.000 vrij te maken voor gedegen onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen, werd met 7 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. Nadat wethouder Tonnis van Dijk (CU) verklaarde zich wel te kunnen vinden in de amendementen, vroeg Aart van de Peut (CU) zich af of de wethouder wel naar zijn eigen partij luisterde…… Gerrit Dijkstra VVD bleef bij zijn standpunt dat grote bedrijven als Modiform en Van Heugten transport niet thuis horen in Scherpenzeel. Daar denkt PRO Scherpenzeel dus heel anders over…

De extra subsidie voor De Breehoek leverde een merkwaardige discussie op. Door een amendement van de VVD om de subsidietermijn te verkorten tot 2 jaar werd precies het tegenovergestelde bereikt dan werd beoogd. Namelijk de regie over de fikse subsidie werd uit handen gegeven, een uitleg van Ad van Es over de subsidieregeling ten spijt. SGP was van mening dat sportverenigingen marktconforme huurprijzen moeten gaan betalen. Na vragen van PRO Scherpenzeel werd aarzelend toegegeven dat dat dan ook zou moeten gelden voor de kerk.
Tevens werd wederom verlenging gevraagd voor het wonen buiten de gemeente van SGP wethouder Henk Vreeswijk en wel voor een periode van 1 jaar, terwijl er op 21 maart verkiezingen zijn.

Dit leverde hilarische momenten op, zoals Slappendel (CDA) die beweerde dat als ze deel uit gaan maken van het nieuwe college er een CDA wethouder van buiten komt…. CDA wethouder Margo van de Fliert trok hierbij haar wenkbrouwen op en trakteerde na de vergadering op bitterballen……

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*