Verslag raadsvergadering 15 februari 2018

Deze raadsperiode loopt ten einde en dat is te merken aan de onderwerpen, en soms ook door de gebruikte Buhne taal c.q. verkiezingsretoriek.

Op de agenda stonden hoofdzakelijk technische hamerstukken. Daarnaast werd de algemene subsidieverordening vastgesteld. Nog even meende Henk Brons (GBS) aandacht te moeten vragen voor het, naar zijn mening, grote verschil in bedragen van de diverse subsidie ontvangers. Helaas gaat daar deze verordening niet over. Deze stelt de kaders vast waarbinnen het college de subsidies kan verlenen.

Een amendement van de SGP om in bijzondere gevallen vaker dan 1x per jaar inzicht te krijgen in de boekhouding van de ontvangende vereniging werd aangenomen.

Over de nota grondbeleid had Willem Schuur al in de opinieronde vermeld dat het een slecht stuk was, wat van de agenda kon worden afgevoerd. In de raadsvergadering zei Ad van Es dan ook dan er nu, willen we dit dossier weer snel op de agenda van de raad krijgen, geen andere keuze was om tegen te stemmen. Marieke van de Beek (CU) vond het inderdaad ook een slecht stuk, maar het dubbeltje viel daar de andere kant op en stemden ze voor het slechte stuk.

Een meerderheid stemde alsnog voor het slechte stuk, zodat een nieuwe raad straks alvast weet waar ze mee aan de slag kunnen..
Zo tegen verkiezingstijd willen sommige woordvoerders zich nog wel eens laten horen. Zo ook Johan Slappendel (CDA). Hij bracht een motie vreemd in om de begrootte €12.500,- ,voor het project circulaire economie van Food Valley, terug te brengen naar € 2.500,–. Dit om reden dat Scherpenzeel aanvankelijk dit project zou trekken , maar daar geen kans toe zag. Nu trekt Veenendaal deze kar. Ad van Es vroeg aan Slappendel bij interruptie hoe hij dacht dat Veenendaal dit project financieel gaat trekken nu Scherpenzeel haar afspraak niet na kan komen. Het deelnemen aan een Gemeenschappelijke Regeling schept immers ook verplichtingen. Bovendien is een begrotingswijziging via een motie vreemd niet mogelijk. Na antwoorden van de wethouder bleek al snel de motie te behoren tot de afdeling “Verkiezingsretoriek” en werd dan ook door Slappendel ingetrokken.

Voorzitter Corry van Rhee- Oud Ammerveld kon de vergadering zeer tijdig afsluiten, voor de nazit in het grand-cafe.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*