De progressieve nuance

PRO Scherpenzeel is een partij die graag de redelijkheid en de nuance opzoekt in de plaatselijke politiek. We hebben onze dromen, idealen en principes, maar proberen ons niet te laten leiden door de waan van de dag of door degene die het hardste schreeuwt.

Zo waren er de laatste raadsvergadering een aantal onderwerpen waar wij graag genuanceerd naar willen kijken:

Het is jaren geleden dat de politiek in ons dorp zo geleefd heeft, geweldig! Het bewijst maar weer dat de politiek tot je voordeur komt (of zelfs daarachter, maar daarover later meer). Er zijn terechte zorgen over het behoud van groen in Scherpenzeel. Niet voor niks heeft PRO Scherpenzeel vorig jaar een motie ingediend waarin wij pleitten voor een groene strook tussen de nieuw te bouwen Akkerwinde-wijk en de Lunterse Beek. Als het aan andere partijen had gelegen, en het toenmalig college, was er strak tot aan de beek gebouwd, wat ten koste zou zijn gegaan van zeer kwetsbaar natuurgebied. We zijn dan ook heel blij dat we dat hebben weten te voorkomen! We hopen dat de Stichting zich ook laat horen bij alle andere projecten die er nog komen, en niet alleen degene die bij de oprichters in de achtertuin plaatsvind.

Protestactie Houd Scherpenzeel Groen en Gezond

Nu liggen er ook plannen om op de groene weilanden van de Koepellaan te gaan bouwen en de verdere uitbreiding natuurlijk van de wijk de Heijhorst, waar nu nog een groene kwekerij zit. Maar het protest gaat natuurlijk over de weilanden aan de stationsweg. De Stichting en de omwonenden maken zich grote zorgen over het groen dat dreigt te verdwijnen. De standpunten van de stichting zijn u vast allemaal bekend, wij willen daar graag een aantal nuanceringen in aanbrengen:

  1. Het raadsbesluit om het bedrijventerrein uit te breiden is in de vorige raadsperiode al genomen. Dat is een gegeven. PRO zal elke m2 van deze uitbreiding kritisch beoordelen op fijnstof, verkeersveiligheid en ruimtelijke inpassing maar wel op basis van concrete plannen die voorliggen aan de raad:
  2. Omdat er nog geen concrete plannen liggen, kan de raad momenteel niks doen. De Stichting roept de raad op om een motie in te dienen. Maar een motie waartegen? Tegen een plan dat nog niet is ingediend? Een volksvertegenwoordiger dient zich te buigen over de voorgelegde beleidsplannen en moet zich daarover zonder last en ruggespraak kunnen uitspreken. Als wij als PRO over een voornemen, waar nog geen concrete voorstellen over op tafel liggen, nu al een uitgesproken VOOR of TEGEN stelling in innemen, zijn we toch geen knip voor de neus waard?

We hopen dat de bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting “Houd Scherpenzeel Groen en Gezond” hun doelstellingen ook breder -en wat verder van huis- kunnen zien dan alleen de weilanden aan de Stationsweg. Die enkele hectares gaan ons dorp immers niet groen houden.

Motie “Nu niet zwanger”

Voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) moesten de jaarrekening 2018 en conceptbegroting 2020 worden vastgesteld. De SGP heeft hierbij een motie ingediend, waarbij zij gesteund werden door de andere christelijke partijen, aangaande het Arnhemse project “Nu niet zwanger”. Dit project ondersteunt kwetsbare mensen die al in beeld zijn bij de hulpverlening, zoals mensen met een verslaving of geweldsproblematiek. De hulpverleners gaan het gesprek aan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. De landelijke uitrol van het programma “Nu Niet Zwanger” wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Dit project voorkomt dus juist ongewenste zwangerschappen en daarmee abortussen.

In de motie van de Christelijke partijen werd het college opgeroepen om terughoudend te zijn met het ingrijpen achter de voordeur over dit onderwerp. Echter, dit gaat niet over de liberale keuze of de overheid wel of niet achter de voordeur komt. Want als de SGP tegen de overheid achter de voordeur was, zouden ze ook wel voor abortus en euthanasie zijn. Dat zijn immers ook persoonlijke keuzes die zich achter de voordeur afspelen.

PRO staat voor progressief. De Dikke van Dale vertaalt dat als vooruitstrevend. Wij zullen dan ook vooruitstrevend de nuance blijven zoeken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*