Perstbericht 11-11 2019

Ongeveer een jaar geleden hebben we samen met alle inwoners van Scherpenzeel een toekomstvisie opgesteld. Hierin hebben we beschreven hoe ons dorp er in 2030 uit moet zien. Tijdens het tot stand komen van deze visie is, niet voor de eerste keer, geconstateerd dat we in Scherpenzeel een flinke onderbezetting hebben op het gemeentehuis.

Er is een vervolgonderzoek gestart om in kaart te brengen hoe groot die tekorten zijn en wat eventuele oplossingen zijn.

De uitkomsten van het onderzoek zijn ingrijpend. Om in de toekomst te voldoen aan de wettelijke minimumtaken is per jaar 1,2 miljoen euro extra nodig voor de ambtelijke organisatie. Dan is er nog niets van onze mooie dromen voor de toekomst gerealiseerd. Om de ambities en nieuwe plannen waar te kunnen maken, is jaarlijks zelfs 1,6 miljoen euro extra nodig. Wij kiezen ervoor de toekomstvisie niet in de papierversnipperaar te doen omdat we trots zijn op deze visie richting de toekomst en omdat deze samen met alle Scherpenzelers tot stand is gekomen.

Als we zelfstandig willen blijven, betekent dat dus een structurele verhoging van de kosten van 1,6 miljoen euro per jaar. Om dit te kunnen betalen moet de OZB in Scherpenzeel met 160 euro per adres omhoog, een stijging van 45%. Maar dat is nog niet alles. Ook de grondopbrengsten en reserves zullen worden gebruikt om de ambtelijke organisatie te betalen. En dat, terwijl we daar andere dingen mee wilden doen. Denk hierbij aan verduurzaming van bestaande, oudere woonwijken en betaalbaar bouwen voor starters. Tenslotte is de kans groot dat de verhoging van de OZB niet voldoende en niet realistisch is, met als gevolg dat we moeten bezuinigingen en dus moeten snijden in onze voorzieningen (zwembad, Breehoek, sportpark, etc.) om alles te kunnen betalen.

Een andere optie is herindeling met Barneveld. Dan zullen de lasten voor de Scherpenzelers ongeveer gelijk blijven aan hoe ze nu zijn. Wel zijn we dan de autonomie over ons dorp kwijt. Maar betekent dat dan dat we al onze voorzieningen kwijt raken? Nee. In de dorpen die al bij Barneveld horen, zijn ook sportvoorzieningen, dorpshuizen en zwembaden. Wel zijn we de directe regie kwijt over keuzes die in de toekomst moeten worden gemaakt. Maar ongetwijfeld zullen ook in de nieuwe ‘Barneveldse’ gemeenteraad mensen uit Scherpenzeel komen, om daar ook Scherpenzeel te vertegenwoordigen. Op korte termijn moeten we een richting kiezen: zelfstandigheid, of herindeling.

Zelfstandigheid, tegen hoge kosten en een grote financiële onzerkerheid naar de toekomst toe. Of herindeling met Barneveld, waarbij de regie over ons dorp in Barneveld komt te liggen.

Op 9 december a.s. moet de gemeenteraad richting kiezen. Op 21 november a.s. horen wij graag uw mening, die wordt meegewogen in de keuze voor de toekomst van Scherpenzeel.

Scherpenzeel 11-11-2019,
PRO Scherpenzeel, de heer W.A. Schuur
CDA, de heer P.A. Klaassen
ChristenUnie, mevrouw M.J. van de Beek-Lindhout

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*