Herindelen of zelfstandig: de feiten op een rij

PRO Scherpenzeel wil in deze tijd, waarin de keuze tussen zelfstandigheid en herindeling aanstaande is, u meenemen in het proces de afgelopen jaren en de feiten voor u op een rij zetten.

Al in het eerste decennium van deze eeuw lag het onderwerp herindeling en fusie op tafel. Toen nog met onze buurgemeentes Renswoude en Woudenberg, de zogenoemde RSW-fusie. Woudenberg en Scherpenzeel stonden hier welwillend tegenover, Renswoude wilde niet. Er is toen even sprake geweest van een opgelegde fusie, maar door de val van het kabinet werd dit onderwerp als controversieel verklaard en verdween het van de agenda. Geen fusie dus op dat moment, terwijl de signalen toen er al duidelijk waren dat het nodig was.

Ook toen waren er al berichten over bestuurders die eigenbelang voorop plaatsten, ambtenaren die overwerkt waren en financiële tekorten op de lange termijn. En die problemen bleven spelen.

PRO Scherpenzeel heeft zich altijd hard gemaakt voor een fusie met één van onze buurgemeentes. Wetende dat we het op de langere termijn niet zouden redden als kleine gemeente, wilden we de toekomst van ons dorp veiligstellen, de voorzieningen van ons dorp in stand houden en het gemeenschapsgevoel behouden.

De afgelopen jaren werden de signalen dat het niet langer kon steeds duidelijker. De ambtenaren gingen steeds harder aan de bel trekken dat de werkdruk te hoog was en dat er simpelweg te weinig mensen waren om al het werk te doen. Met alle nieuwe regelgeving die op de gemeentes afkwam en nog steeds afkomt, zoals de omgevingswet en de kanteling binnen de WMO, was het niet meer te behappen.

Er kwam toen een lange strijd, waarbij PRO steeds heeft aangegeven dat we moeten luisteren naar de mensen die het dagelijks ervaren op het gemeentehuis. Dat we moesten luisteren naar de uitkomsten van de onderzoeken en rapporten. Die rapporten waren glashelder: er moesten 14 FTE bij. Daarnaast waren er twee onderzoeken door externe bureaus en één externe raadsadviseur die tot de conclusie komen met deze extra lasten is herindeling de enigste optie. En voor PRO was het allerbelangrijkste: zelfstandigheid is het streven, maar alleen als dat verantwoord is!

Helaas bleven GBS en de SGP zich hiertegen verzetten. Zij vonden het onzin, want ze wisten wat de gevolgen van deze uitspraak op de lange termijn kon betekenen. Ze wilden zelfs een BOA wegsnijden uit het ambtenarenapparaat, want die waren toch niet zo hard nodig in het rustige en veilige Scherpenzeel. En wat waren we in coronatijd toch blij met onze BOA’s.

Maar, na veel strijd, ook binnen de toenmalige coalitie, waar wij deel van uitmaakten, werd dan toch toegegeven dat die 14 FTE er toch moest komen. Maar herindeling mocht natuurlijk niet gaan gebeuren, dus werden er andere plannen gesmeed. SGP en GBS hadden op de achtergrond een nieuw huwelijk gesloten en toen onze wethouder, samen met de wethouder van de CU, werd teruggetrokken door de fractie, bleek een half uur later dat de nieuwe wethouders al waren aangewezen en diezelfde avond nog moesten worden benoemd. Waarom zo snel? Omdat een paar dagen later er een gesprek zou zijn met de provincie, over, jawel, de herindeling. En daar moest het nieuwe wethouders-trio natuurlijk heen om de zelfstandigheid te blijven bepleiten. Maar nee, dat was toch zeker geen doel op zich, werd ons verzekerd.

Er kwam een klein beetje uitstel en het voorstel van de provincie om het college de kans te geven in de kadernota aan te tonen dat alle structurele kosten structureel gedekt konden worden door de gemeente. En dat bleek uiteraard niet te kunnen. Daar was immers al veel onderzoek naar gedaan de afgelopen jaren.

Door het doorschuiven van de grote kostenposten, zoals het verkeersveiliger maken van ons centrum (gaat dus niet door!), en het opeten van onze spaarpot (van 6,9 miljoen in 2020 naar 1,7 miljoen in 2024, ver onder het verplichte minimum) lijkt de begroting dekkend te zijn. Maar dat betekent dat er niks gedaan wordt aan de noodzakelijke dingen en er flink bezuinigd wordt op de voorzieningen. Zo moest de bibliotheek flink inleveren en de Breehoek verbouwd worden voor miljoenen, om daar een paar ton minder subsidie naar toe te doen gaan. En dan heb ik het nog niet eens over de verhoging van de belastingen voor de inwoners van Scherpenzeel. Daarnaast moeten de structurele gaten gedicht worden door het bouwen van 1000 nieuwe woningen terwijl de woningbehoefte volgens de woonvisie 240 woningen zijn. Er moet niet gebouwd worden voor de behoefte maar om de structurele tekorten in de begroting te dekken. Daar gaat ons groene dorp waarover onze inwoners in de Toekomstvisie hun wens hadden uitgesproken.

Maar het gaat niet alleen om de financiën de afgelopen jaren zijn er voorvallen geweest in de politiek die niet getuigen van bestuurskracht. Conflicten in het college integriteitskwesties en omgangsvormen die niet passen bij verantwoord bestuur. Ook dit is een reden om tot herindeling over te gaan.

Terwijl de opdracht van de provincie: “onderzoek beide scenario’s, zowel zelfstandig als herindeling” niet is uitgevoerd. Er is nooit serieus onderzocht wat het voor Scherpenzeel en haar inwoners betekent als we bij Barneveld gevoegd worden. Er zijn geen serieuze gesprekken geweest onder het mom “dat gebeurt toch niet”. Maar dat gebeurt dus wel…

In tegenstelling tot de herindeling te onderzoeken heeft de coalitie en college wel de publiciteit gezocht met aannames en onjuiste weergave van de situatie in Barneveld. Dat is kwalijk en ontneemt u als inwoners de mogelijkheid om beide scenario’s te onderzoeken.

Gelukkig is daar nu het verlossende woord. De provincie is het met ons eens en legt een herindeling op.

In onze ogen de enige en juiste beslissing.

Helaas legt het college zich hier niet bij neer. In een wanhopige poging om op het pluche te blijven, trekken ze nu alles uit de kast, inclusief propaganda, om u maar te overtuigen van hun gelijk. Hiermee gaat tijd verloren die we nodig hebben om samen met Barneveld te werken aan een Duurzaam en Groen Scherpenzeel. Zo zal er een enquête worden gehouden met een brochure waarin Barneveld niet het woord krijgt en heeft het college het voornemen een lobbyist in te huren voor veel geld.

Verloren tijd en geld.

Wij als PRO zullen de komende weken mensen uit kernen van Barneveld, zoals Voorthuizen, aan het woord laten hoe zij het leven in een dorp ervaren binnen een grotere gemeente. Dat geeft een beter beeld aan u als inwoners.

Voor PRO Scherpenzeel staat alleen de dienstverlening van de gemeente en de lasten voor de inwoners centraal als basis voor de juiste keuze. En alle feiten overziend is herindeling de enige keuze.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*