Moddergooien

Als raadslid ben ik mij ten volle bewust van de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt: het vertegenwoordigen van het progressief gedachtengoed en het zo volledig mogelijk informeren van u als inwoners.

De keuze voor zelfstandigheid of herindeling mag gezien het belang van deze beslissing gevoerd worden in alle openheid en ook met een intensiteit. Cruciaal is dat u alle informatie krijgt waardoor u ook een gefundeerde keuze kunt maken bij een raadpleging. Als een verantwoord bestuurder dien je daarom beide mogelijkheden te onderzoeken en de onderbouwing van financiële haalbaarheid feitelijk te onderbouwen.

En daar schiet deze coalitie en dit college ernstig in tekort. Er is doelbewust geen onderzoek gedaan naar wat de herindeling met Barneveld concreet gaat inhouden. Hierdoor is de afweging voor u als burger niet te maken. Deze week hebben we in de raad van Barneveld gehoord dat de constructieve houding om met Scherpenzeel te zoeken naar vormgeving van een fusie er met de gehele Barneveldse raad wel is.

Daarnaast wordt de financiële onderbouwing van de haalbaarheid van zelfstandigheid op drijfzand gebouwd en gaat dit ten koste van een groen Scherpenzeel. Waar heeft het college zwart op wit dat ze 1000 woningen mogen bouwen. Kom maar op!

In de woonvisie staat dat er behoefte is aan 240 nieuwbouwwoningen. Waarom dan 1000 woningen bouwen? Alleen om de gaten in de begroting te dichten. Dit is geen structurele oplossing en laat ons dorp na enkele jaren alsnog in een financiële afgrond glijden.

Het college laat via de berichtgeving weten een peiling te willen laten uitschrijven. Hoe onafhankelijk is dat als de herindeling met Barneveld niet onderzocht is, als het college vervolgens zelf vragenrondes houdt om hun zienswijze toe te lichten en terwijl er vooraf geen zaken zijn geregeld over eisen voor respons en fraudebestrijding. PRO zal daarom geen medewerking verlenen aan deze peiling en bijbehorende brochure.

Het college is nu voornemens om na twee dure onderzoeken en een raadsadviseur weer een raadsadviseur in te huren voor 47.000 euro zonder dat ze inhoudelijk ingaan op de werkzaamheden van deze adviseur. Wij gaan daar het college op bevragen in de opinieronde van 25 juni.

Omdat de wegen om u als inwoners te informeren beperkt zijn plaatsen wij berichten op Facebook en geven onze mening vanuit onze verantwoordelijkheid als politieke partij en volksvertegenwoordiger. Dat is niet moddergooien zoals door de Scherpenzeelse krant getypeerd maar onze plicht om u als inwoner te informeren.

Dit doen wij om er voor zorg te dragen dat we straks geen torenhoge belastingen betalen, het groene karakter van ons dorp kwijt zijn en dat we als financieel uitgeklede kip voor geen enkele fusiegemeente meer aantrekkelijk zijn.
We zijn niet gefrustreerd zoals de Scherpenzeelse krant aangeeft maar strijdbaar voor een volledig verhaal gebaseerd op feitelijkheden. Wij zullen dit blijven doen …

Willem Schuur
Fractievoorzitter en raadslid Pro Scherpenzeel

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*