Kadernota

Onderstaand de toelichting die ons raadslid Willem Schuur gaf op onze standpunten bij de behandeling van de kadernota.


“Voor ons ligt de kadernota, het belangrijkste document voor een zittend college. Wat gaan we doen en waar betalen we dat van. Dit jaar is de kadernota nog belangrijker dan ooit omdat deze kadernota gezien wordt als bewijsdocument voor een zelfstandig Scherpenzeel.


We gaan met deze kadernota niet instemmen. Dan weet u dat vast….
Maar graag zou ik mijn bijdrage willen beginnen met een beschouwing over de wijze waarop een raad volgens mijn opinie hoort te functioneren. En de besluitvorming over het dossier zelfstandigheid ook had kunnen gaan.
“Twijfel is het begin van wijsheid “zei Aristoteles al lang geleden.


Natuurlijk zijn er verschillen in visie en meningen over welke kant we op moeten met dit prachtige dorp, maar de basis is toch dat een raad en een college alles moet baseren op feitenonderzoek en waarheidsvinding.


Wat was het mooi geweest als we in deze raad de gevolgen, kansen en risico’s en de zelfstandigheid en herindeling tot op het bot hadden onderzocht. Dat we op die basis onze burgers echt iets hadden kunnen laten kiezen als voltallige raad. Dat we met open vizier deze essentiële vraag zelfstandigheid of herindeling hadden kunnen benaderen.


En niet vanuit een reeds genomen besluit terug willen redeneren wat ons wel en niet uitkomt. De enquête had waarde gehad als we als raad zonder aannames over Barneveld en herindeling en een kritische blik op de offers die we moeten brengen voor zelfstandigheid, de vraag hadden kunnen voorleggen. Maar ook na alle voorvallen in de recente jaren in deze raad. Dan hadden we onze burgers echt een keuze gegeven. De beste keuze hangt niet af hoeveel trekkers je achterban heeft of wie met gemeenschapsgeld een lobbyist en een financiënexpert kan inhuren.


De raad heeft ook op het vraagstuk zelfstandigheid gefaald en dat is de zoveelste kraal in een lange ketting met gebrek aan bestuurskracht. Het zal dan ook NIET over de financiën gaan waarop de keuze van een opgelegde herindeling door de provincie zal worden genomen. Die keuze zal worden gemaakt op basis van het gebrek aan bestuurskracht door de jaren heen en op dit dossier in het bijzonder.


Wat zijn we ver weg van de reden waarom ik de politiek ben in gegaan. Op basis van feitenonderzoek met een krachtenveld van verschillende meningen trachten om het optimale te bereiken voor een duurzaam en ondernemend Scherpenzeel.


Na vanavond is het aan Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland, Binnenlandse Zaken en de Tweede kamer wat er gaat gebeuren. Op basis van bestuurskracht zal wat betreft PRO herindeling de enige keuze zijn.


Is herindeling erg? Nee, de vlaggen met het wapen van Scherpenzeel kunnen gewoon blijven hangen. Dit dorp bestaat uit de mensen met wie je praat, waar je mee sport of naast zit in de kerk. Dat blijft.
De beeldvorming van herindeling bestaan uit angsten die gevoed worden door aannames zonder daadwerkelijk het gesprek aan te gaan met Barneveld. Wat een gemis aan kennis.

In een interview met de twee leden van de dorpsraad van Voorthuizen blijkt de eigenheid onder gemeente Barneveld bewaard te zijn, de voorzieningen zelfs versterkt en worden gehoord in Barneveld.
(Kadernota)


Dan nog even wat zaken aanstippen over de kadernota, die wij ondermaats vinden en derhalve de reden is dat wij deze kadernota zullen afkeuren.


WONINGBOUW


Ik ga het vanavond niet meer hebben over het feit dat je structurele tekorten niet moet dichten met incidentele opbrengsten uit woningbouw. Het blijft waar overigens.
De centrale vraag blijft namelijk: willen we wel 1000 woningen extra (30%), meer woningen in ons groene dorp. Let wel: de inkt van de door Raad vastgestelde woonvisie is net droog waarin de behoefte aan woningen wordt begroot op 550 woningen tot 2049. Nee mensen: geen 1000 woningen in 10 jaar. Het verschil van inzicht bij GBS en SGP komt voort uit het feit dat we de begroting moeten dicht rekenen. Die 1000 woningen zijn overigens niet goedgekeurd door de regio of de provincie. Risico lijkt me…


Zojuist heb ik bepleit dat we ons moeten beroepen op feiten. Daarom heeft PRO een ronde gemaakt langs de scholen. 1000 woningen. De helft heeft kinderen = 500 x 1,7 kind per huishouden met gezin = 850 kinderen. Laat de helft naar de middelbare of speciaal onderwijs gaan of nog te jong zijn. Dan heb je het over 450 kinderen. De vier scholen kunnen er nu maximaal nog 100 kwijt, dus 350 plaatsen tekort. Dat is een school die groter is dan de Glashorst nu. Zij hebben er nu 280. Dus we hebben het niet over een lokaaltje erbij maar een hele school. En ja, al die mensen uit de woningen willen ook nog sporten. Je kunt voorzieningen en kosten sociaal domein niet extrapoleren van 10 naar 13.000 inwoners

ALGEMEN RESERVE


De terugval in de aankomende jaren van de algemene reserve van 6 naar 1,7 miljoen – dus tot onder het wettelijk minimum – geeft feilloos aan dat we structureel onze kosten niet kunnen dekken. Het gat van één miljoen, dat onder de minimum eis ligt van de algemene reserve, doet het college af met de zin “daar vinden we wel een oplossing voor.”


BELASTINGEN


De belastingen gaan omhoog met gemiddeld 90 euro per gezin per jaar, ook voor de lage inkomens. De belastingen van Barneveld stijgen weer niet dit jaar.


TEGENVALLERS


De inkt van de kadernota is nog niet droog of de eerste tegenvallers dienen zich aan. De herverdeling van het gemeentefonds (€ 580.000) en een tegenvaller van € 390.000 voor de overheveling van belastingtaken. Dat moesten wij als raad in de krant lezen overigens. Wij missen een fatsoenlijke risicoparagraaf waar gelukkig de vragen van CU zicht geven om hoeveel risico’s het gaat.


Maar klaar over de kadernota uiteindelijk zal de conclusie zijn:


NIET EEN MET ALLE MIDDELEN KLOPPENDE GEMAAKTE BEGROTING IS DE MAATSTAF VOOR ONS ZELFSTANDIGHEID MAAR DE WIJZE WAAROP HET BESTUUR INVULLING GEEFT AAN HAAR VERANTWOORDELIJKHEDEN


Voorbeelden:
Wat dan beklijft is het stelselmatig niet willen onderzoeken van wat de herindeling zou betekenen voor ons dorp. Aannames zonder met Barneveld te praten. Dat we daar Barneveld ernstig te kort hebben gedaan blijkt uit bijlage 2 van de kadernota. En met maar informatie van één scenario een enquête voorschotelen aan onze inwoners is geen toonbeeld van verantwoord bestuur.


Geen vragen beantwoorden aan GS maar wel vragen terug stellen.
Een adviseur inhuren waarvan de werkzaamheden de openbaarheid niet kunnen verdragen.


Seinstra van de Laar en Berenschot, twee externe raadsadviseurs en GS geven aan dat op basis van financiën en bestuurskracht herindeling de enige optie is. Deze onderbouwde meningen werden ter zijde geschoven.


Let wel: deze kadernota wordt goedgekeurd door de coalitiepartijen zoals willekeurig elk voorstel van dit college. Dualisme is niet aanwezig in dit dorp, de basis van een functionerend democratisch systeem. Zoals Jules Deelder al zei: “Als je de beperkingen kent kun je daarbinnen onbeperkt te werk gaan.”


De fakkel wordt nu overgedragen aan GS Biza en de TK en ik hoop van harte dat zij op basis van alle documenten de juiste keuze maken, namelijk herindeling. En liefst zo snel mogelijk zodat we samen met Barneveld kunnen werken aan een duurzaam dorp in een grotere gemeente voordat al het geld is weggevloeid naar adviseurs en we verworden zijn tot een VINEX wijk en een artikel 12 gemeente.”

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*