Over de partij

Pro Scherpenzeel is een samenwekingsverband van D66, PvdA en Groen Links. De uitgangspunten van deze landelijke partijen zijn vertaald naar de lokale thema’s Groen, Sociaal en Gelijkwaardig. De uitwerking van deze thema’s vindt u in ons verkiezingsprogramma 2022 – 2026.

PRO Scherpenzeel is op 1 januari 2017 opgericht, vanuit de bestaande lokale partij Democraten Scherpenzeel.

Pro Scherpenzeel is een vereniging. De leden bepalen zowel praktisch als inhoudelijk hoe de partij is ingericht. Leden hebben dus een grote invloed op de standpuntvorming binnen de partij. Uiteraard wordt het progressieve karakter daar binnen gehanteerd. Iedereen die ingezetene is van de gemeente Scherpenzeel kan lid worden. We streven naar een zo goed mogelijke afspiegelling van de Scherpenzeelse bevolking. Ook jongeren willen we graag binnen onze partij meer verwelkomen. Er is geen minimumleeftijd.

Leden hebben stemrecht over operationele en inhoudelijke – zoals vaststellen verkiezingsprogramma – onderwerpen. Donateurs steunen PRO Scherpenzeel financieel en hebben geen stemrecht.

Alles over aanmelding voor het lidmaatschap en de kosten vindt u op onze aanmeldingspagina.

Correspondentieadres:

Valeriaanlaan 8, 3925 RN, Scherpenzeel. Telefoon: 06-41697087