Verkiezingen 2018

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zijn de onderstaande speerpunten de kern van ons beleid. In de komende tijd vindt u een uitgebreider programma op de speciale verkiezingsprogramma pagina.

Sociaal:

 • Levensloop bestendig wonen;
 • Zorg en ondersteuning door inwoners zelf;
 • Ondersteunen van buurt corporaties;
 • Statushouders: integratie, ondersteuning en werk. In samenwerking met ondernemersvereniging;
 • Goede lijn WMO en Jeugdwet vasthouden;
 • Jeugd vanuit eigen ideeën bedienen;
 • Ga uit van eigen kracht van inwoners.

Groen:

 • Scherpenzeel is een Groene gemeente;
 • Aanmoedigen van duurzame initiatieven;
 • Ondersteunen van energie corporatie;
 • Groene long benutten;
 • ‘Heerlijkheid Scherpenzeel’, ook als ontmoetingsplek.

Gelijkwaardig:

 • Scherpenzelers aan zet;
 • Lokale kennis en kunde mobiliseren;
 • Scherpenzeel is van en voor iedereen;
 • Scherpenzeel als zelfstandige gemeente: waar ligt de grens?